Általános felhasználási feltételek

Honeywell szerzői jogi tájékoztatása

A Honeywell International Inc., vagy leányvállalatai - köztük a Honeywell Szabályozástechnikai Kft. – (Továbbiakban Honeywell) engedélyezi, hogy azokról a dokumentumokról, melyeket a Honeywell a világhálón közzétett, ön másolatot készítsen, de csak és kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra azzal a feltétellel, hogy az ilyen dokumentumokról készült másolatoknak is tartalmazniuk kell a dokumentumokban szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonosi jogokról szóló tájékoztatásokat. Amennyiben a jelen dokumentum kifejezetten másként nem rendelkezik, a jelen bekezdésben semmi nem értelmezhető úgy, hogy a Honeywell bármilyen további, szerzői joggal kapcsolatos felhasználási engedélyt vagy jogot engedne. A Honeywell weboldalán elérhető anyagok kizárólag a Honeywell előzetes írásbeli engedélyével tárolhatók, továbbíthatók bármilyen módon (ideértve többek között az elektronikus, mechanikus továbbítást, szkennelést, fénymásolást vagy rögzítést).

 

Nyilatkozat védjegyekről és szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról

A Honeywell, a Honeywell logó és a weboldalainkon megjelenő minden terméknév a Honeywell, vagy kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képező védjegyek és/vagy szolgáltatási nevek (service mark) közé tartoznak, továbbá a Honeywell weboldalakon található anyagokra semmilyen védjegy- vagy szolgáltatási névhasználati jog, sem pedig egyéb felhasználási jog nem kerül megadásra.

 

A jelen dokumentumban semmi nem értelmezhető úgy, hogy a Honeywell vagy bármely harmadik személy bármilyen szabadalmára, védjegyére vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogára vonatkozóan hallgatólagosan, un. estoppel útján vagy egyébként felhasználási jogot enged. A Honeywell nem szavatolja, illetve nem vállal kötelezettséget abban a tekintetben, hogy a jelen weboldalon található információk felhasználása nem sérti a Honeywell vagy harmadik felek ilyen szabadalmához, védjegyéhez vagy az egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.

 

Általános jogi rendelkezések

Amennyiben ön a Honeywell weboldalának megtekintése közben bármilyen információt bocsát rendelkezésre (ide nem értve a személyes adatokat, melyekről az Internetes Adatvédelmi Szabályzat (Internet Privacy Policy) rendelkezik), például a Honeywell honlap tartalmával kapcsolatos kérdéseivel, megjegyzéseivel vagy javaslataival, úgy az ilyen információk nem minősülnek bizalmasnak, és a Honeywell-t az ilyen információkkal kapcsolatosan semmilyen kötelezettség nem terheli, továbbá az ilyen információkat szabadon többszörözheti, felhasználhatja, korlátozás nélkül kiadhatja és továbbítja harmadik személyeknek. A Honeywell az ilyen információkban szereplő ötleteket, elképzeléseket, know-how-t vagy technikát szabadon felhasználhatja bármilyen célra, többek között az ilyen információkat magukba foglaló termékek fejlesztésére, gyártására és reklámozására.

 

A HONEYWELL AZ INFORMÁCIÓKRA ÉS AZON TERMÉKEKRE, MELYEKRE AZ INFORMÁCIÓK VONATKOZNAK NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST A KERESKEDELMI FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA VALÓ HASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓAN. A jelen weboldalon található információk tartalmazhatnak elírásokat.

 

A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben a Honeywell semmilyen felelősséget nem vállal a személyeknél vagy gazdasági társaságoknál a jelen weboldal vagy a Honeywell weboldalához kapcsolódó egyéb weboldalak felhasználása miatt felmerült közvetlen, közvetett, egyedi, járulékos, következményi vagy egyéb károkért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, üzletkiesést, vagy programok vagy információk elvesztését, még abban az esetben sem vállal felelősséget a Honeywell, ha az ilyen kár lehetőségére kifejezetten felhívták a figyelmet.